virtual design center

virtual design center

Klik for film

Virtual Design Center ApS

Velkommen til Virtual Design Center – hvor du kan få rådgivning og udført Virtual Design and Construction – læs også om vores VDAC koncept

Læs mere

Bygherrerådgivning

Vi yder bygherrerådgivning og bidrager til det bedst mulige beslutningsgrundlag. Hos os kan du som bygherre få visualiseret dit projekt

vdcbyg

Arkitektrådgivning

Vi udfører BIM projekter og detailprojektering i samarbejde med projektets arkitekter samt projektgranskning af dit projekt

vdcark

Ingeniørrådgvining

Vores ingeniørrådgivning omfatter konstruktioner og installationer med egne ingeniører og i samarbejde med projektets tekniker og rådgivere

vdcing

Entreprenørrådgivning

Som entreprenørens rådgiver udfører vi ud over VDC projekter også bygbare projekter som detailprojektering samt byggeledelse

vdcent

BIM+IKT rådgivning

Vores IKT koordinatorer og BIM konstruktører udfører BIM projekter og varetager også projekteringsledelse

vdcbim

Virtual Design Center

Er stedet, hvor du får lavet dit virtuelle projekt som del af det bedst mulige beslutningsgrundlag for dig som bygherre. Er du rådgiver, samarbejder vi med dig og din BIM model om at skabe den bedst mulige projektgranskning, så projektet bliver uden fejl og mangler typisk før udbud. Er du entreprenør udarbejder vi det bedst mulige bygbare projekt – som bliver synliggjort med VDC, så alle implicerede parter præcis ved, hvad der skal leveres hvornår og af hvem - det giver dig de bedste tilbud fra leverandører og fagentreprenører

Virtual Design and Construction = VDC

Som i bygge- og anlægsbranchen både herhjemme i Danmark, men også og i særdeleshed i udlandet dagligt benævnes som VDC har en fin beskrivelse på Wikipedia. Virtual Design Center udarbejder VDC projekter på baggrund af bygherrens, entreprenørens eller rådgivers BIM project – alternativt udarbejder vi også gerne BIM projektet. Og vi varetager også gerne arkitektydelsen med vores rådgivningskoncept VDAC som står for Virtual Design Architecture Construction – hvor vi i samarbejde med arkitekterne udarbejder både fuld BIM projekter på alle informationsniveauer og VDC på alle informationsniveauer. Vi anvender Bips standarder og Autodesk programmer m.fl. Virtual Design Center er skabt af folkene bag LeanDesign ApS - se filmen om LeanDesign ApS

LeanDesign ApS

Er Virtual Design også design?

Ja men i første omgang er det en digitalisering af en verden eller blot et produkt, der endnu ikke er produceret, bygget eller udført. En virtuel verden kan i dag skabe stor realisme omkring fremtidige forhold – på det fysiske plan. Virtual Design and Construction medtager yderligere dimensioner, så det ikke alene er en 3 dimension verden, men med både informationer om tid og økonomi som den 4. dimension eller mere, får man pludselig et virtuelt billede af en fremtidig virkelighed.

Virtual Design

Man undres nogle gange over, hvorledes det var muligt, at bygge pyramiderne. Det lykkedes for mange år siden faroerne fordi deres bygmestre kunne visualisere overfor alle, hvordan ramper og andet samt det færdige resultatet skulle udføres. På den måde var alle klar over, hvad der skulle ske. Det resulterede også i, at der ingen fejl og mangler var på byggerierne og ingenting blev lavet om undervejs – man byggede rigtigt første gang. Derfor er pyramiden del af vores logo.

VDCaps logo

Hos Virtual Design Center får du ikke alene rådgivning, men også udført bygge- og anlægsprojekter virtuelt. Vi udfører professionelt både 3D, 4D og 5D tidsplaner som visuelle film og illustrationer af projekternes gennemførelse og kan også arbejde med driften og vedligeholdelsen som den 6. dimension. Således kan vi levere dit projekt virtuelt inden det endeligt skal besluttes, inden det skal bygges og inden det skal overgå til ibrugtagning samt driften og vedligeholdelsen. Det betyder at du også kan få et totaløkonomisk overblik af dit projekt inden du træffer de endelige beslutninger - rent visuelt.

Jens Christian Christensen, Adjunkt, MDB, MRICS

Virtual Design Architecture Construction

Vores rådgivningskoncept VDAC - Virtuel Design Architecture Construction tilbyder traditionel arkitektprojektering i samarbejde med projektets eller bygherrens arkitekter og varetager alle disciplinerne og ydelserne i alle faser og på alle infomationsniveauer. Dette bruges typisk i totalentrepriser, hvor bygherren kan ønske, at den arkitekt, der har skitseret det udbudte projekt, fortsætter på projektet, mens totalentreprenøren hyrer os til at foretage færdig projekteringen og dermed det projektmateriale, der bygges efter - altså detailprojektet.

home

Eksempler på kunder vi har arbejdet for

Eksempler på projekter vi har udført

Nyheder

VDC ApS med ny standard

Virtual Design Center ApS har nu fået ny standard for udførelsen af VDC projekter. Vi arbejder fortsat med Navisworks, men vil også kunne håndtere Vico Office, Tekla og iTWO, hvor Tekla i vores verden er bedre til konstruktioner, giver eksempelvis Navisworks os et godt værktøj til arkitektfagene. Husk at se vores blog på www.vdcblog.dk   […]

Read More

Ny VDC blog i Danmark

Vi har nu søsat en blog, en VDC blog, hvor vi opfordrer alle med evne og eller interesse i VDC og Virtual Design and Construction til at debattere, udveksle og mere på bloggen. Adressen er www.vdcblog.dk og vi vil gerne starte med en debat omkring en for den danske bygge- og anlægsbranche fælles standard for […]

Read More

Tidsplan og VDC

Tidsplaner overholdes sjældent vil nogle som ikke er fra bygge- og anlægsbranchen måske måske sige og måske siger vi i branchen, at det hænder, at tidsplaner ikke overholdes. Eller også har vi en forståelse for, at det man planlagde for mange måneder siden, har fået ændret forudsætninger. En tidsplan har tidligere været et styringsværktøj som […]

Read More

Hvem betaler et VDC projekt

Det siger vi ofte gevinsten ved brugen gør. Og der er gevinst. Ved en BIM model får man muligheden for, at opbygge sit projekt i takt med viden om projektet. En ydervæg starter som en generisk bygningsdel på et informationsniveau som ikke er højt. I takt med at der gennem faserne træffes beslutninger, foretages beregninger og […]

Read More