VDCbyg

Bygherrerådgivning giver vi lige fra starten, hvor vi rådgiver dig som bygherre omkring dit projekt. Vores rådgivning omfatter tilrettelæggelse og planlægning fra ide til færdigt byggeri, hvor vi ligger stor vægt på processer, beslutninger samt overholdelse af kravene til tid, pris og kvalitet. Vores “kæphest” er, at medvirke til, at der skabes det bedst mulige beslutningsgrundlag – før der træffes beslutninger.

 

Virtual Design Center, 2016